Y2hacK םירקאהה סנכב םוקמ ךרובע ןיירשל םיחמשו ונילא ךתיינפ לע ךל םידומ ונא
:םיאבה םיטרפה י/אלמ אנ

(יוניכ וא) החפשמ + םש
ינורטקלא ראוד
ןופלט
סקפ

תבותכ
םיפתתשמ רפסמ
(!דבלב םימשרנ 5 רובע ומלשי הצובקכ וא הרבח התואמ םימשרנ 6)*

:הנמזהה גוס
:יטרפ
מ"עמ + $60 סנכה םוי ינפל םולשת
מ"עמ + $70 סנכה םויב םולשת **
:ןוגרא /הרבח
ןוגרא /הרבח
דיקפת
מ"עמ + $120 סנכה םוי ינפל םולשת
מ"עמ + $130 סנכה םויב םולשת **
דבלב יונפ םוקמ סיסב לע תופתתשהה , סנכה םויב םימלשמל !בל ומיש**
. דעומ דועבמ םכמוקמ תא וחיטבה

:תורעה